Välkommen till Lövets Fysioterapi

Kliniken inriktar sig mot rörelsekontroll och ortopedisk manuell terapi (OMT), vilket innebär att fokus ligger på att hitta grundorsaken till dina problem. Vid en skada kan okontrollerade eller kompenserande rörelsemönster uppstå, eller vara orsaken till problemen.

När icke optimala rörelsemönster eller andra orsaker till smärta identifieras, lägger vi tillsammans upp ett individuellt anpassat tränings- och behandlingsprogram utifrån dina mål och förutsättningar för att vi gemensamt ska få en så god rehabilitering som möjligt.

Prisinformation

Ett besök kostar 200 kr

Frikort gäller

Personer under 20 år får gratis vård

logo

Lövets Fysioterapi AB

Storgatan 115, 903 33 Umeå

lovets.fysioterapi@gmail.com

090-13 52 00

OBS tala in ett meddelande i telefonsvararen